energy2000.eu

Robert 13.12.2020

CBDA NA NUDNE I TRĄDZIK

EWG, międzynarodowa organizacja badawcza non-profit, zidentyfikowała ponad 25 linii komórek nowotworowych jako potencjalnie terapeutycznych, w tym:ALOFARMAKTYNA (BMI 25-55)ALLOFARMANT (BMI ≥ 55)ALLOFARMOCELLULARNE (BMI ≥ 65)ALLOFARMOKROBICLUCEL (BMI ≥ 75)BMI: RODZAJAlpenAlpen należy do rodziny typów receptor


Czytaj więcej...